Přihlášky k maturitě

19.listopadu, RNDr. Luboš Rašek | Pro veřejnost

V příloze jsou tiskopisy přihlášek k maturitě  - zvlášť pro obor Informační technologie - třídy C a zvlášť pro obor Elektrotechnika (společná přihláška pro třídy A (D) a E).  Vyplněné a podepsané přihlášky  mají být odevzdány nejpozději v pondělí 23.11. 2015 do kanceláře zástupce ředitele.