Měřičský ústav Litoměřice

10.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Dne 3.11.2015 se čtvrté ročníky zúčastnily přednášky pracovníků Měřičského ústavu Litoměřice. Studenti se seznámili s tím, jaké elektromagnetické signály Měřičský ústav dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje, např. v oblastu letectví, telekomunikací a jaká technika je pro moderní měření a detekci signálů užívána. Ověřili si, že znalosti ze střední školy jsou v praxi potřebné. Přednáška byla spojena s nabídkou zaměstnání i s možností podpory dalšího studia absolventů školy.