The Action New Generation

4.listopadu, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

V pondělí 2. listopadu navštívili studenti 3. ročníků multimediální divadelní představení The Action New Generation určené všem budoucím a začínajícím řidičům. Bezstarostný svět, který mladí lidé znají z televize, reklam, filmů a počítačových her, je konfrontován s realitou opravdového života zasaženého dopravní nehodou. Pomocí moderních uměleckých prostředků a dějových zvratů je divák vtažen do příběhu a emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. Forma preventivního působení, kterou používá projekt The Action New Generation je velmi specifická. Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat. Účinkující neurčují divákům pravidla chování. Závěr si vytváří každý sám.