Optická komunikace 2015

26.října, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve dnech 20. a 21. října 2015 se naši studenti zúčastnili konference „Optické komunikace 2015", která se konala v hotelu Dorint Don Giovanni. K nejzajímavějším přednáškám patřila témata: Co je a není přípojka NGA, Metody kódování obrazu a hodnocení jeho kvality a Aplikace optických spojů v mobilních sítích páté generace (5G). Studenty nejvíce zaujala přednáška doc. Fliegla z ČVUT o metodách kódování obrazu.