SPŠE Ječná 3. v mezinárodní soutěži CANSAT 2015

8.října, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Naší škole a zejména dívčímu týmu GirlsSAT byla za umístění na 3. pozici v Evropě v rámci mezinárodní soutěže CanSAT udělena Evropskou kosmická agenturou (ESA) plaketa s nášivkou ESA, která létala přímo na oběžné dráze spolu s posádkou kosmické stanice. Členky týmu GirlsSAT, které pod osobní záštitou primátorky hlavního města Prahy satelit sestavily, se tak mohly opět přiblížit evropskému kosmickému programu a legendární astronautce S. Cristoforettiové, která stejnou nášivku nosila při svém pobytu na kosmické stanici. Děkujeme ESA za ocenění naší práce, MHMP za finanční podporu této akce, a také všem, kteří nás v této soutěži podporovali.