Preventivní vlak

23.září až 24.září, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve dnech 23. a 24. 9. 2015 se všechny 2. ročníky zúčastnily na nádraží Praha - Bubny akce nazvané Preventivní vlak. Organizátoři se snaží osvětou, projekcemi a diskusí se studenty upozornit na nebezpečí číhající kolem železniční trati a prevencí minimalizovat počet těchto tragédií. 

Studenti zhlédli povídkový film, který natočili jejich starší vrstevníci z FAMU, mohli se zblízka seznámit s vybavením hasičského zásahového vozu a diskutovali s vyšetřovateli železničních nehod.