SPŠE Ječná se zapojila do programu IQRF Smart School

22.září, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a Internetu věcí (IoT). Naši studenti se s těmito technologiemi setkávají pravidelně již několik let. Ve 3. a 4. ročníku běžně pracují se systémy Internetu věcí (IoT), které se využívají ve špičkových komerčních firmách. Věříme, že užší spolupráce s IQRF Aliancí našim žákům přinese nejen moderní znalosti a dovednosti z oborů informační technologie, automatizace a elektrotechnika, ale také výrazně zvýší jejich uplatnění na trhu práce.