Nepovinné předměty pro školní rok 2015/2016

24.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

SPŠE Ječná zvažuje otevření několika nepovinných předmětů pro následující školní rok. Výuka by v případě zájmu byla realizována vysokoškolsky vzdělanými pedagogy a známka by byla součásti vysvědčení. Docházka na tento předmět by byla povinná minimálně po dobu jednoho roku.

Dovoluji si timto požádat všechny rodiče a studenty o vyplnění krátkého dotazníku, kterým bychom ověřili zájem o jednotlivé předměty: http://goo.gl/forms/72eprdl0Rr