Beseda s policií

25.května, Hana Budská | Pro veřejnost

Při besedě s policií 20. května 2015 byli žáci prvních ročníků seznámeni s činností policie ČR jak represivní, tak především v oblasti prevence kriminality. Žáci byli poučeni, s jakými druhy kriminality by se mohli setkat a jak se zachovat, pokud by byli někým přepadeni, obtěžováni, nebo by jim byla nabízena droga. Přednášku vhodně doplňovaly skutečné příběhy z praxe, donesené zbraně, střelivo a části výstroje, které si žáci mohli zblízka prohlédnout a osahat. Poutavě přednášel pan poručík Holub.