Třídy budoucích prvních ročníků

10.června, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách je uvedeno zařazení žáků prvních ročníků do tříd a žádosti o zařazení do stejné třídy, které ředitel školy obdržel.