SPŠE Ječná v národním finále EXPO SCIENCE AMAVET

27.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ve dnech 23. až 24. dubna v národním finále středoškolské soutěže vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET pořádané Akademií věd ČR  reprezentoval naši školu Tomáš Lála s projektem: "Knihovna pro vývoj mobilních aplikací ke školním ICT". Tomáš se tak zařadil mezi 36 nejlepších studentských vědeckých projektů v ČR (bez určení pořadí), k čemuž mu gratulujeme. Naše škola tak opět obhájila své místo mezi nejlepšími školami z veřejného i soukromého sektoru, které vedou své studenty jak k praktické aplikaci svého vzdělání, tak i k vědecké práci.