Energetická maturita 2015

20.dubna, Hana Budská | Pro veřejnost

Společnost ČEZ pořádá pro žáky partnerských středních škol tzv. Energetické maturity. Vybraní žáci se svými pedagogy jsou pozváni na některou z tepelných elektráren ČEZu. V letošním roce se akce  konala v elektrárně Tušimice II v době od 8. do 10. 4. 2015. Z naší školy se zúčastnili žáci třídy E3 Marek Hanzlík, Jan Pospíšil a Ondřej Štěpánek. Studenti si vyslechli přednášky o provozu elektrárny, ekologických parametrech provozu a o systému energetické spolupráce v Evropě. Součástí akce byla i prohlídka elektrárny s odborným výkladem. Kromě elektrárny Tušimice  navštívili i malou vodní elektrárnu Želina na řece Ohři. Tato vodní elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1908. Provoz ukončila v roce 1925 a znovu byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2002. Pro zpestření  se mohli také zblízka podívat na velkorypadlo K800 (výška 53 m, délka 139 m), které se používá v povrchových dolech pro skrývku zeminy.