Elektrotechnická olympiáda

13.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

V pátek 20. 3. proběhlo národní finále elektrotechnické olympiády pořádané katedrou telekomunikací ČVUT FEL. Soutěže se zúčastnilo přes 200 studentů z celé ČR a odborná komise vybrala 12 nejlepších do finále. Jedním z nich byl náš žák Ladislav Macoun s projektem zabývajícím se počítačovou pamětí. Naše škola tak opět prokázala, že patří mezi špičkové střední elektrotechnické školy v ČR a že naše odborná výuka má přímou návaznost na studium na ČVUT FEL.