Beseda s MUDR. Radimem Uzlem

27.listopadu od 10:15 do 11:05, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

V posledním listopadovém týdnu přichystala naše škola pro studenty několik zajímavých vzdělávacích akcí. Téma partnerských vztahů a plánovaného rodičovství bylo námětem besedy s MUDr. R. Uzlem. Studenti 3. ročníků ocenili poutavé vystoupení přednášejícího, které bylo doplněno příběhy z lékařské praxe.