SPŠE Ječná na Dragoon Ride

7.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Na závěr vojenského cvičení NATO Atlantic Resolve, které proběhlo v Pobaltí, byl přesun po vlastní ose 2. mechanizovaného pluku americké kavalerie na jeho základnu v Bavorsku, v délce téměř 2000 km, pod názvem Dragoon Ride. V roce 1945 se tehdejší příslušníci této jednotky účastnili osvobozování jihozápadních Čech. Přesun probíhal po třech trasách, které se spojily v Praze v kasárnách Ruzyně. V úterý 31. března zde byl Den otevřených dveří, kterého se zúčastnili studenti naší třídy A3.