Erasmus a mezinárodní spolupráce

23.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

V rámci programu Erasmus+, který podporuje nejen mezinárodní spolupráci odborných škol, jsme v odborných učebnách naší školy mohli vyučovat studenty střední odborné školy z Turecka. Studenti si v rámci svého pobytu v ČR pod vedením našich zkušených vyučujících osvojili základy práce kancelářským software a samozřejmě i problematiku archivace a správu dokumentově orientovaných databází. Výuka probíhala výhradně v anglickém jazyce s možným překladem do turečtiny. Závěrem kurzu obdrželi úspěšní absolventi  certifikáty. Děkujeme všem studentům i vyučujícím za skvělou spolupráci a těšíme se na další mezinárodní projekty.