Projekt PRO ŽIVOT

17.března, Hana Budská | Pro veřejnost

V týdnu od 9. 3. prošli všichni žáci prvních ročníků dvouhodinovým školením v oblasti poskytování první pomoci. V rámci zaměstnání se seznámili např. s tím, jak správně komunikovat se záchrannými složkami při přivolávání pomoci. Také si vyzkoušeli prakticky na modelu přímou srdeční masáž.  Školení bylo vedeno zdarma posluchači lékařství v rámci projektu Pro život. Mezi žáky vzbudilo opravdový zájem, přístup školitelů byl žákům blízký.