Přijímací řízení 2015 - informace pro uchazeče

11.března, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Na základě posudku školského poradenského zařízení může ředitel školy prodloužit čas na jednotné testy uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Posudek musí být přiložen k přihlášce ke vzdělávání - studiu ve střední škole.