Pozvánky k maturitní zkoušce

4.března, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Žádám bývalé studenty Milana Hanáka, Davida Vodičku, Lukáše Pěnkavu, Martina Antoše, Marka Málka, Editu Šoferovou a Lumíra Táborského, abyse dostavili do kanceláře školy k převzetí pozvánky a podpisu jejího převzetí. Kancelář je otevřena každý pracovní den od 7 do 15 hodin.