Přijímací řízení

9.ledna, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách jsou informace o konání jednotných testů pro uchazeče a o kritériích přijímacího řízení.