Výstava „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300.“

12.prosince, Ing. Vladimír Beránek | Pro veřejnost

V čase předvánočním, konkrétně 12. prosince navštívili studenti naší školy velice zajímavou výstavu, věnovanou historii „Řádu svatého Benedikta.“ Expozice zároveň ukazuje význam řádu ve střední Evropě v době raného středověku a v období raného novověku. Výstava se koná ve Valdštejnské jízdárně od  7. listopadu 2014 do 15. března 2015. Třídy C3b a E3 vyrazily po čtvrté vyučovací hodině a vydaly se po stopách historie. Studenti měli jedinečnou možnost na vlastní oči zhlédnout vzácné originály iluminovaných rukopisů a dalších archiválií. K vidění byly také vybrané exponáty z oblasti užitného umění, sochařství a architektury přibližující kulturu Benediktinského řádu. Pozornost upoutaly především starověké pergameny, pozlacené cennosti a zachovalé hole. Byla to velmi zajímavá příležitost nahlédnout do historie nejstaršího známého řádu ve střední Evropě a věříme, že nebyla poslední. Pavel Žižka, C3b