Byli jsme oceněni v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet

9.prosince, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Naše škola převzala ocenění za 1. místo v projektu Kraje pro bezpečný internet pro kraj hlavní město Praha. Slavnostní předání proběhlo v hlavním sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt nabízel školám osvětu, vzdělávání a účast v kvízu, který se zabýval riziky práce na internetu a možnostmi prevence internetové kriminality a souvisejících jevů. Spolupořadatelem bylo Národním centrum pro bezpečný internet, Asociace krajů ČR, společnost Microsoft a v neposlední řadě i MHMP, kterým touto cestou chceme poděkovat za kvalitní přípravu a realizaci celého projektu.