Maturita podzim 2014

10.září, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

Žádám žáky, aby si 11.9. v kanceláři školy vyzvedli:

1) Výpis výsledku didaktických testů - vyzvednou si všichni, kteří některé z testů v podzimním termínu konali.

2) Protokol o konání společné části maturitní zkoušky si vyzvedne Koník, Pudil, Skřivánek, Frinta, Jantol, Tomečka, Fara, Kálal, Lukačko, Málek, Pěnkava, Mašek, Palička, Šenfeld, Long Tran.

3) Po 10 hodině si mohou vyzvednout maturitní vysvědčení žáci Koník, Pudil, Skřivánek, Frinta, Jantol, Tomečka, Fara, Kálal, Mašek, Palička.

 

Žádám žáky, aby si 15.9. si v kancelři školy vyzvedli:

1) Maturitní vysvědčení -  Bauer, Borovský, Dřízhal, Haken, Kašpar, Kostič, Kyselák, Lukačko, Matušek, Filip Novák, Podhůrský, Sladovník, Šafár, Šenfluk, Hrdlička, Long Tran 

2) Protokol o konání společné čási maturitní zkoušky si vyzvedne Hanák, Šourek, Sladovník, Vodička, Kašpar, Antoš, Šenfluk, Koblic, Hrdlička, Dřízhal, Kostič, Šoferová, Borovský, Táborský 

 

Žádám žáky, aby si 17.9. po 10 hodině vyzvedli v kanceláři školy:

1) Procházka - maturitní vysvědčení a protokol o konání společné části maturitní zkoušky

2) Bartejs - maturitní vysvědčení