Silné stránky osobnosti

24.května, Hana Budská | Pro veřejnost

Na naší škole máme zájem, aby studenti přemýšleli o svých silných stránkách. Uvědomování si toho, v čem jsem dobrý a co mě baví, je nejlepší způsob, jak objevit a rozvíjet svůj talent.

Dne 21.5. 2024 se uskutečnila beseda na téma „Silné stránky osobnosti". Účastnili se jí studenti prvních ročníků a přednášející Marek Zelina a Kateřina Petržilková ze společnosti Novitim s.r.o. Mluvili o sebereflexi i o vystoupení z komfortní zóny. Děkujeme za zajímavou besedu i otevření tématu.