SPŠE Ječná nebude konat 2. kolo přijimacího řízení

20.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy oznamuje, že nebude pro školní rok 2024/2025 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole.