SPŠE Ječná na Embedded world v Norimberku

1.května, Hana Budská | Pro veřejnost

V Norimberku se ve dnech 9 – 11. dubna konala výstava a konference zaměřená na embedded počítače a IoT. Nečekaně velký prostor měly také startupy. Odvětví embedded elektroniky vzkvétá díky inovacím, které jsou často poháněny začínajícími podniky. „Chceme mladým společnostem v oboru vestavěných systémů nabídnout co největší podporu“..  Cílem je vybudovat most mezi nedávno založenými podniky, osobami s rozhodovací pravomocí a světem financí. Ať už na odborných fórech, odborných panelech, konferenci embedded world nebo konferenci o elektronických displejích, odborníci z komunity embedded se setkávají, aby společně rozvíjeli nápady a koncepty pro budoucnost.