Exkurze na FEL ČVUT

13.března, Hana Budská | Pro veřejnost

Včera žáci C3b navštívili Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Seznámili se s průběhem studia na vysoké škole a její strukturou. Řešili praktické síťové úlohy, vyslechli si přednášku o kvantové kryptografii, kvantových sítích, navštívili laboratoře zaměřené na vývoj 5G a 6G mobilních sítí, absolvovali prohlídku měřicí komory antén, která byla velice úspěšná. Děkujeme!