Jak vyplnit přihlášku k příjimacímu řízení

17.února, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Pro správné vyplnění přihlášky na naši skolu prostřednictvím systému DiPSy, nebo pomocí papírového formuláře uvádíme základní informace o naší škole a nabízených programech ke studiu:

 

Název a adresa střední školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Forma studia: denní (pro všechna zaměření)

Zkrácené studium: ne, nezaškrtávat (pro všechna zaměření)

Názvy a kódy oborů a zaměření

  • Název oboru zaměření/ŠVP: C / Programování a aplikace počítačů Kód oboru vzdělání: 18-20-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: A / Aplikace počítačů v automatizaci a robotice Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
  • Název oboru zaměření/ŠVP: E / Elektronické počítačové systémy Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01

Povinné přílohy:

Nepovinné přílohy (pouze pro uchazeče, kterých se to týká):

Doporučujeme kompletní přihlášku, včetně všech příloh podat prostřednictvím systému DiPSy, ale škola samozřejmě akceptuje všechny formy podání přihlášky a v případě nejasností bude s uchazeči aktivně komunikovat e-mailem, nebo datovou schránkou.