Student SPŠE Ječná prezentoval pro Akademii věd ČR

11.prosince, Hana Budská | Pro veřejnost

Mezi 228 středoškolskými studenty účastnícími se stáží na 40 pracovištích AV ČR v rámci projektu Otevřená věda v roce 2023 byl již druhým rokem i student naší školy Čeněk Kozák, který se ve FÚ AV ČR věnoval tématu Příprava a měření polovodičových nitridových struktur.  Na studentské vědecké konferenci koncem listopadu prezentoval získané vzorky polovodičové vrstvy InGaN/GaN, metody jejich plynné epitaxe a následné měření s využitím elektronového mikroskopu a Ramanovy spektroskopie.