Stávka pracovníků školy 27. 11. 2023

23.listopadu, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Vážení žáci a rodiče,

ředitel školy vyhlašuje dle § 24 školského zákona dne 27. 11. 2023 ředitelské volno z důvodu stávky nepedagogických i pedagogických pracovníků. Vzhledem k počtu stávkujících a v souladu s § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona a § 302 písm. c), f) a g) zákoníku práce v tento den není možné zajistit výuku ani stravování.  Obědy budou pro všechny strávníky hromadně odhlášeny. Žákům 4. ročníků budou odpadlá cvičení nahrazena odpolední výukou v jiných dnech a v den stávky proběhnou níže uvedené volitelné konzultace a semináře pro třídy:

  • A4, E4 – od 7:30 do 16:00 individuální konzultace k maturitní zkoušce u ZŘ VL
  • C4a, C4b, C4c – od 12:30 do 16:00 semináře z předmětu PV a CIT v učebně 18ab, 19ab a 17ab s MA, RE, ŠV

Ve spolupráci s odborovou organizací naší školy přikládáme v přílohách stanoviska stávkového výboru a zaměstnanců podporujících stávku, včetně dopisu pro rodiče. Stávku můžete podpořit i jako rodič nebo zletilý žák například podpisem petici učitelské platformy