Základy finanční gramotnosti

2.listopadu, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Dne 31.řína se v rámci programu kariérního poradenství školy konala Interaktivní přednáška na téma "Základy finanční gramotnosti". Přednášku vedla paní Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a organizátorka projektu Global Money Week v České republice. Studenti z třídy C2c měli možnost diskutovat o tématech spojených s financemi, včetně výdělečné činnosti v oblasti podnikání, základních položek domácího rozpočtu a prevence zadlužení. Přednáška byla velmi interaktivní, studenti se aktivně zapojovali, pokládali otázky a sdíleli své názory.