DOD FIT ČVUT

31.října, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) pořádá Den otevřených dveří, který proběhne 25. listopadu 2023 od 9:30 na FIT ČVUT.Studenti se budou moci osobně setkat s vyučujícími i studenty a zeptat se na vše, co je zajímá. Připravena je pro ně prezentace o bakalářském studiu a přijímacím řízení, stánky studijních specializací a prohlídky prostor fakulty včetně laboratoří. Čeká je i bohatý doprovodný program. Další informace najdete na fit.cvut.cz/dod