Goethe institut ČR

26.října, Hana Budská | Pro veřejnost

Studenti třídy C1a navštívili v rámci výuky německého jazyka Goethe institut. Seznámili se s možností půjčovat si knihy a studijní materiály a s možnostmi získání certifikátů různých úrovní v německém jazyce. Shlédli také výstavu fotografií o činnosti bývalé výzvědné východoněmecké službě Stasi.