Spolupráce s ČVUT FEL v oblasti embedded systémů

7.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dnes v odpoledních přijal pozvání předmětové komise elektrotechniky naší školy doc. Ing. Jan Fischer, CSc. a představil současné směřování výuky embedded systému na ČVUT. Naše učitele pak učil, pomocí startkitů řady Nucleo, Arduino i RPi Pico, vytvořit osciloskop logický analyzátor, provedl srovnání dostupných vývojových sad i periferii a zhodnotil kvalitu nepájivých polí a dalších technologií a metod pro výuku. Na závěr pak škole předal v rámci spolupráce mezi fakultními školami nejen svou přednášku, ale i výukové úlohy, 25 vývojových kitů řady NUCLEO, za což škola velice děkuje. Kity se rozdělí na dvě poloviny, které budou aktivně využívat žáci ve výuce měření i na praktických cvičeních. Děkujeme panu docentovi i celému ČVUT za velmi milé a profesionální setkání na vysoké odborné úrovni, kvalitní podporu, i obrovské množství inspirací.