SPŠE Ječná na konferenci Středoškolská Technika - StreTech 2023

8.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

7. června 2023 se konal patnáctý, jubilejní, ročník konference StreTech 2023. Konferenci pořádalo ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami. Tak jako v minulosti i letos se konference zúčastnili studenti naší školy se svými projekty. Prvním byl projekt Správa vozového parku. Druhým projektem byl materiál Programujeme „čipy“ pro automotive a třetím projekt Přijímač náhodných ionosférických poruch s webovým rozhraním, který se umístil na prvním místě v pražském kole SOČ . Tak jako v minulých letech o projekty našich studentů byl zájem, stejně jako o naše studenty coby budoucí studenty ČVUT.