Průběžné Informace k odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí

24.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

K 24. 5. bylo v rámci autoremedury zatím vyhověno 76 odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí uchazečům, kteří podali řádně odvolání a měli:

  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP E více než 671 bodů
  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP A více než 673 bodů
  • na 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP C více než 644 bodů

Škola ještě čeká na žáky, kteří se odvolávali na jiných školách a berou si své zápisové lístky zpět a tím uvolňují další místa. Škola odhaduje, že v následujícím týdnu bude uvolněno už jen několik posledních míst. V případě vyhovění odvolání Vás škola informuje bez zbytečných odkladů telefonicky ihned, jakmile je místo volné.