Vodní elektrárny Štěchovice - exkurze

11.května, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Studenti (a studentka) třídy A3 navštívili vodní dílo Štěchovice (postavené v létech 1937 až 1947), které tvoří dvě elektrárny (průtočná a přečerpávací). Prozkoumali tak strojovny obou elektráren a neminuli ani venkovní rozvodnu 110 kV s vývodovými a distribučními transformátory.