Pozvánka pro rodiče žáků všech ročníků ke vstupu do spolku SPOSA

24.dubna, RNDr. Luboš Rašek | Pro veřejnost

Vážení rodiče žáků všech ročníků,

dovolujeme si vás pozvat a požádat, abyste vyplnili přihlášku a stali se členy spolku SPOSA a také uhradili členský příspěvek na letošní školní rok. Spolek SPOSA (Spolek pro podporu studentských aktivit a pro spolupráci s rodiči) je nástupnickou organizací po SRPŠ. Jeho cílem je všestranná podpora studentských aktivit a zejména nákup nových učebnic pro žáky, které jim bezplatně půjčuje na daný školní rok. Přihlášku do SPOSY vám již přinesli žáci domů. Je také dostupná v příloze u pozvánky na třídní schůzky, které se konaly 19.4. 2023. Přístup se otevře po zadání hesla, které je společné pro žáka i rodiče. Protože SPOSA začala působit v průběhu roku, je možné, že položky v některých kapitolách navrženého rozpočtu nebudou zcela vyčerpány. V tom případě tyto prostředky převedeme  do kapitoly  nákup nových učebnic. 

Děkujeme předem za spolupráci. Výbor spolku