Historie telekomunikací CETIN

28.března, Hana Budská | Pro veřejnost

Studenti třídy A3 navštívili 21. 3. 2023 výstavu Historie telekomunikací ve firmě CETIN díky nabídce bývalého studenta SPŠE Ječná F. Koklara. Od organizátora výstavy V. Fabíniho si studenti vyslechli mnoho zajímavých informací o době analogových telekomunikací i o digitálním spojení v optické síti.  Díky funkčním ústřednám si mohli zároveň vyzkoušet hovory z analogových přístrojů i spojení mezi historickými přístroji a svými mobilními telefony.