Programátorská svačina

10.března, Hana Budská | Pro veřejnost

Žáci čtvrtých ročníků se po roce opět zúčastnili oblíbené programátorské svačiny s firmou Unnits. Seznámili se s tím, jak probíhá nábor nových programátorů a jak probíhá praxe. Zaměstnanec firmy pan Charousek byl potěšen, jaký posun žáci za rok udělali. Děkujeme.