Přijímací řízení

25.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

První kolo přijímacího řízení bylo uzavřeno a na žádném oboru již není volné místo. Další kola přijímacího řízení tedy vypisovat nebudeme.

V příloze jsou uvedeny žádosti uchazečů o zařazení do stejné třídy, které ředitel školy obdržel. Pokud ještě někdo z přijatých uchazečů chce podat takovouto žádost, je třeba tak učinit neprodleně (na mail vondra@spsejecna.cz) - nejpozději 30. května 2014.