Počet přihlášek pro školni rok 2023/2024

9.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dovolujeme si oznámit, že naše škola pro školní rok 2023/2024 roce přijala 744 přihlášek, což je výrazně vyšší počet, než jsme očekávali, konkrétně na dle oborů a ŠVP:

  • 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP C: 400 přihlášek
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP E: 183 přihlášek
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP A: 161 přihlášek

Děkujeme všem uchazečům za zájem o studium na naší škole a zároveň upozorňujeme, že výsledky naší on-line kalkulačky pro odhad šance na přijetí nemusí ve všech případech odpovídat skutečnosti, neboť jsme odhadovali pro tento rok nižší počty zájemců. Všem vážným zájemcům doporučujeme důsledně se připravit na jednotné přijimací zkoušky, zvláště na test z matematiky.