Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

5.ledna, Hana Budská | Pro veřejnost

Dne 11. ledna 2023 od 16h proběhne on-line setkání uchazečů o studium s vedením fakulty a zástupci z řad studentů Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Proběhne prostřednictvím MS Teams s následujícím odkazem: https://1url.cz/NrZeX . Den otevřených dveří FEL se uskuteční ve středu 1. 2. 2023. Bližší informace a harmonogram bude zveřejněn na webu fakulty Den otevřených dveří (zcu.cz). Na stránkách fakulty (Přijímací řízení (zcu.cz) jsou zveřejněny bližší informace k přijímacímu řízení pro následující akademický rok.