Otevřená věda

18.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Projekt Akademie věd ČR OTEVŘENÁ VĚDA umožňuje zájemcům z řad středoškoláků si vyzkoušet roční práci na některém z pracovišť Akademie věd České republiky. Prostřednictvím ročních vědeckých stáží pod vedením vědeckých pracovníků můžete spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd.  Stáž je zakončena studentskou konferencí, kde studenti prezentují výsledky svých výzkumů. Přihlášky na rok 2023 je možné podávat do 30. 11. 2022. Seznam nabídek stáží a potřebné informace najdete na adrese https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html