Rozpis ústních podzimních maturit

3.září, RNDr. Luboš Rašek | Pro veřejnost

Rozpis ústních podzimních maturit na čtvrtek 8.9. byl časově upraven po opravných zkouškách. Výsledné pořadí zkoušek je vyvěšeno ve škole. Žádáme studenty,  kteří mají tuto zkoušku konat, aby se s rozpisem včas seznámili. Děkujeme.