Zahájení školního roku 2022/2023

31.srpna, RNDr. Luboš Rašek | Pro veřejnost

Zahájení školního roku bude pro všechny žáky ve čtvrtek 1.9. od 7.30 hodin v kmenových učebnách tříd. Seznam kmenových učeben a seznamy žáků 1. ročníků budou vyvěšeny. Tento den budou mít žáci zahájení s třídním učitelem. Předpokládáme, že 2. až 4. ročníky ukončí přítomnost  ve škole přibližně v 9 hodin, žáci 1. ročníků do 11 hodin. Žáci 1. ročníků si přinesou tašku na učebnice. 

Provoz školní jídelny bude zahájen od pátku 2.9. Kdo má zájem a má na účtě školní jídelny peníze, může si objednat jídlo již na pátek. Ale pozor: Protože jsme spádová škola pro maturitní testy, bude v pátek rozvrh zkrácen. Sledujte úpravy v záložce Mimořádný rozvrh a suplování (navigační lišta vpravo). Zvažte proto, zda chcete na oběd případně čekat. Zkontrolujte si, že nemáte oběd přihlášen automaticky, případně jej včas odhlaste. Od pátku včetně a  dále se učí podle stanoveného rozvrhu.

Přejeme hodně zdaru při studiu.