Přijímací řízení - odvolání

21.května, Ing. Zdeněk Vondra | Pro veřejnost

V přílohách jsou uvedeni uchazeči, kteří byli na naši školu přijati v rámci autoremedury.