Program aArt pro učitele

1.července, Hana Budská | Pro veřejnost

Díky finanční podpoře MŠMT a za podpory Magistrátu hl. m. Prahy si Vás dovolujeme pozvat na 60 hodinový výcvik v programu aART. Jde o jedinečnou zahraniční evidence-based metodu, která ve 3 modulech podporuje u dětí nácvik sociálních dovedností, zvládnutí vzteku a agrese a rozvoj morálního usuzování. V rámci 3 školících a 1 supervizního setkání se účastníci naučí vést preventivní program aART, vyzkouší si jej a dostanou podporu formou reflexe jejich práce. Dále budou moct aART využívat ve své vlastní praxi. Více informací v příloze. Vedení školy doporučuje!