StreTech 2022

10.června, Hana Budská | Pro veřejnost

1. června 2022 se konal čtrnáctý ročník konference StreTech 2022. Konferenci Středoškolská Technika - StreTech pořádalo ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami. Tak jako v minulosti i letos se konference zúčastnili studenti naší školy se svými projekty. Prvním byl projekt umělá inteligence prakticky zabývající se tvorbou firmware s prvky AI pro mikrokontrolér STM32L432 zpracovávající data z akcelerometru snímajícího chvění ventilátorku a naučeného poznat správný či chybný chod větráčku, přičemž studenti použili nástroj NanoEdge AI Studio od firmy STMicroelectronic. Druhým projektem programování mikrokontrolérů STM32 v jazyce micropython zabývající se implementací jazyka Python do mikrokontroléru STM32WB rovněž od firmy STMicroelectronic. Rovněž tento projekt byl motivován studiem AI. Tak jako v minulých letech o projekty našich studentů byl zájem, stejně jako o naše studenty coby budoucí studenty ČVUT.