SPŠE Ječná získala cenu děkana FJFI

28.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

V národním kole 21. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET získal student naší školy cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT za svou práci zabývající se vývojem webové aplikace pro obsluhu centrální databáze sychronizované s webovýmí, databázovými a dalšími servery.